Obchody 100-lecia nadania nazwy miastu Legionowo

UDOSTĘPNIJ
/
79

11 maja podczas miejskich obchodów 100-lecia nadania nazwy miasta Legionowo, hufiec Legionowo przy współpracy z urzędem Miasta Legionowo przeprowadził grę rodzinną. Gra o nazwie wstępne szkolenie przybliżyła uczestnikom realia życia w Legionach polskich Józefa Piłsudskiego.

Podczas gry uczestnicy wcielali się w rolę rekrutów i zostali przeszkoleni w zadaniach koszarowych jak na przykład ścielenie łóżka, naprawa umundurowania na maszynie do szycia ale też zajęć typowo bitewnych tj. rzucanie granatem, obserwowanie pola walki przez lornetkę, przenoszenie rannych na noszach, prace pionierskie, budowa zasieków, uzupełnianie amunicji, obsługa telefonów polowych, obsługa szabli oficerskiej oraz bagnetu.


W kategorii harcerskiej pierwsze miejsce zajął zastęp z 6 DH Burza, w kategorii starszoharcerskiej zastęp Mechendor z 21 WDH Puszcza, a w  kategorii rodzinnej rodzina Kwiatkowskich.

Przygotowaniem do gry były warsztaty z pionierki i nauka obsługi narzędzi, efektem spotkania były urządzenia obozowe wykorzystywane podczas gry oraz przy odtworzeniu obozu Legionów na Wołyniu w 1916 roku. Na spotkaniu powstała prycz, pionierka, płotki oraz ławka i stół.

Harcerze hufca mieli możliwość wziąć udział w konkursie pionierkowym, w którym to zadaniem było znalezienie zdjęcia z pierwszej wojny światowej, na którym uwiecznione było urządzenie obozowe wykorzystywane w obozie na Wołyniu. Następnym etapem było zbudowanie wiernej kopi urządzenia i dostarczenie go na miejsce gry.

Zwyciężyło krzesło – wierna kopia tego na jakim siedział Józef Piłsudski.

Nagrody ufundowane przez urząd miasta w grze to lot balonem na  uwięzi, a nagrody ufundowane przez firmę Netto stanowiły kosze prezentowe.

Dziękuje za pomoc w organizacji, przeprowadzeniu i sprzątnięciu gry wszystkim zaangażowanym.

pwd. Tomasz Kitaj