Przewodnik Michał Nowak otrzymał list gratulacyjny od Naczelniczki ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
207

Jak co roku, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad wystosowała do instruktorów ZHP, którzy wyróżniają się swoją pracą wychowawczą listy gratulacyjne. Wśród wyróżnionych znalazł się pwd. Michał Nowak, drużynowy 21 WDH „Puszcza”. Serdeczne gratulacje!