SKŁADKI

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego wszyscy członkowie ZHP zobowiązani są do wnoszenia na rzecz ZHP składek członkowskich. Składka ta wynosi 48 zł za rok, czyli 12 zł na kwartał.

Niezależnie od tego, uchwałą Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 58/IV/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat na rzecz Komendy Chorągwi, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi zobowiązani jesteśmy – jako Hufiec – do uiszczania dodatkowej składki w wysokości 24 zł rocznie, tj. 6 zł kwartalnie. Składka przeznaczona jest dla Hufców i Chorągwi m.in. na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną dla jednostek, pokrycie kosztów funkcjonowania władz chorągwi i władz naczelnych ZHP (wszyscy instruktorzy Hufca Legionowo działają społecznie, bez uzyskiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia), a także na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP.

Dodatkowo w naszym hufcu obowiązuje także roczne ubezpieczenie, którego kwota wynosi 8 zł za rok. Dzięki temu Państwa dzieci są ubezpieczone podczas każdej zbiórki, wyjścia lub wyjazdu. Ubezpieczenie to każdego roku jest odnawiane.

      Składki można opłacać:
  • bezpośrednio u drużynowych (w zależności od ustaleń, jakie przyjęte zostały w drużynie odnośnie do terminu, czy częstotliwości płatności)
  • dokonując wpłat na konto 45 1140 1010 0000 4953 0200 1001, pamiętając o podaniu imienia i nazwiska dziecka oraz drużyny, do której należy.

kolkaZ-46

Składka członkowska – 48 zł/rok

Koszt obsługi Chorągwi – 24 zł/rok

Ubezpieczenie – 8zł/rok

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress