Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Wracamy!

UDOSTĘPNIJ
/
104

Główna Kwatera ZHP uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHP, ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności, które są opublikowane w pod poniższym adresem zhp.pl/wracamy/