Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Kwatermistrz i grupa kwatermistrzowska

Kwatermistrz i grupa kwatermistrzowska

KWATERMISTRZ

Kwatermistrz: Tomasz Kitaj  tomasz.kitaj@zhp.net.pl

[button size=”medium” url=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScExyh79Hxg-Su3iushKdhnCm-Hs55iFvCUZCJoMOeA2BubwA/viewform” text=”WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU” target=”_blank” color=”green-tosca” ]