Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Harcerski Klub Ratowniczy

Harcerski Klub Ratowniczy

Harcerski Klub Ratowniczy Legionowo

Szefowa: pwd. Michalina Bawor,
instruktorka HSR kl. C
michalina.bawor@zhp.net.pl