Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Harcmistrzowie

Harcmistrzowie

hm. Aleksandra Berner – kierownik Zespołu ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju GK, delegatka na Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego w kadencji 2017-2021

hm. Tomasz Kaczorowski – wiceprzewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca, członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

hm. Lidia Kitaj – komendantka hufca

hm. Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca