Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Harcmistrzowie

Harcmistrzowie

hm. Aleksandra Berner – Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP

hm. Tomasz Kaczorowski – wiceprzewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca, członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej

hm. Lidia Kitaj – komendantka hufca

hm. Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca