Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Kontakt

Kontakt

Dane jednostki

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój- Tom”
ul. Słowackiego 29
05-120 Legionowo

NIP: 527-252-61-38
KRS: 0000268913
REGON: 140786064

Hufiec ZHP Legionowo działa na terenie powiatu legionowskiego z wyłączeniem gminy Nieporęt.

Kontakt mailowy

legionowo@zhp.pl

Kontakt z władzami

Komenda Hufca
hm. Lidia Kitaj – komendantka
lidia.kitaj@zhp.net.pl

Komisja Rewizyjna
pwd. Michał Nowak – przewodniczący komisji rewizyjnej
michal.nowak9@zhp.net.pl

Rachunki bankowe

Hufiec:
45 1140 1010 0000 4953 0200 1001

Środowiska:
I SDHiGZ „Źródło”: 81 1140 1010 0000 4953 0200 1032
IV SDHiGZ „Awangarda”: 11 1140 1010 0000 4953 0200 1031

Drużyny i Gromady:

1 DW „Geneza”

12 1140 1010 0000 4953 0200 1013

4 GZ „Plemię Wilcząt”

06 1140 1010 0000 4953 0200 1024

6 DH „Burza”

49 1140 1010 0000 4953 0200 1026

7 DHNS „Czarne Stopy”

22 1140 1010 0000 4953 0200 1027

9 GZ „Wodne Skarabeusze”

18 1140 1010 0000 4953 0200 1002

11 DH „Promieniści”

82 1140 1010 0000 4953 0200 1014

12 DHS „Parszywa Dwunastka”

55 1140 1010 0000 4953 0200 1015

13 WWDH „Horn”

88 1140 1010 0000 4953 0200 1003

15 WDH „Wilki”

28 1140 1010 0000 4953 0200 1016

17 DH „Kamyki”

98 1140 1010 0000 4953 0200 1017

21 WDH „Puszcza”

71 1140 1010 0000 4953 0200 1018

22 GZ „Podniebni Podróżnicy”

44 1140 1010 0000 4953 0200 1019

23 WDH „Watra”

17 1140 1010 0000 4953 0200 1020

25 WDH „Brzask”

60 1140 1010 0000 4953 0200 1022

34 GZ „Słoneczny Krąg”

33 1140 1010 0000 4953 0200 1023

54 GZ „Odważne Gumisie”

76 1140 1010 0000 4953 0200 1025

66 GZ „Leśni Ludzie”

61 1140 1010 0000 4953 0200 1004