Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Nieprzetarty Szlak (niepełnosprawni)

Nieprzetarty Szlak (niepełnosprawni)

7 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Czarne Stopy
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
Drużynowa: pwd. Adrianna Piłatowicz
ada.pilatowicz@zhp.net.pl