Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Uczciliśmy pamięć Powstańców Warszawskich

Niewielu wie, że powstanie Warszawskie wybuchło również w Legionowie. W przeddzień rocznicy jego wybuchu harcerze z 11 Drużyna Harcerska „Promieniści”, 6 Drużyna Harcerska „Burza” im. Cichociemnych oraz 1 Drużyna Wędrownicza „Geneza” wraz z przedstawicielem ZOPAK”Brzozów” w Legionowie odwiedzili groby legionowskich …

U nas zrealizujesz BON TURYSTYCZNY!

U nas zrealizujesz BON TURYSTYCZNY!

Informujemy, że na obozach organizowanych przez Hufiec ZHP Legionowo jest i będzie w latach kolejnych (zgodnie z rządowymi wytycznymi) możliwość wykorzystania Bonu Turystycznego.