Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Podharcmistrzowie

Podharcmistrzowie

phm. Aleksandra Bliżewska – komendantka IV SDHiGZ „Awangarda”, członkini Komisji Stopni Instruktorskich hufca

phm. Urszula Czapska – Szyperska -zastępca komendantki hufca ds. programu, zespół promocji Hufca

phm. Antoni Janeczek – drużynowy 1 DW „Geneza”, sekretarz Kapituły Stopni Wędrowniczych I SDHiGZ „Źródło”

phm. Natalia Janiga – przewodnicząca Kapituły Stopni Wędrowniczych I SDHiGZ „Źródło”

phm. Jakub Kaczorowski

phm. Aleksandra Korczak – skarbniczka hufca

phm. Piotr Michałowski

phm. Paulina Osińska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, członkini Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP

phm. Paulina Prokop – drużynowa 13 WWDH „Horn”, członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca, członkini Rady Namiestnictwa Harcerskiego

phm. Robert Próchnicki