Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Przewodnicy

Przewodnicy

pwd. Michalina Bawor – Namiestniczka Zuchowa, szefowa Harcerskiego Klubu Ratowniczego, instruktorka HSR klasy C

pwd. Magdalena Bączkowska – członiki Komisji Rewizyjnej Hufca

pwd. Piotr Bliżewski

pwd. Zofia Brzezińska – drużynowa 66 GZ „Leśni Ludzie”

pwd. Natalia Gawrysiak – zastępca komendantki hufca ds. pracy z kadrą

pwd. Barbara Jankowska – drużynowa 3 AWDH „Szachraj”

pwd. Monika Jarzyna – drużynowa 17 DH „Kamyki”

pwd. Mateusz Jaskułowski – członek Komisji Rewizyjnej Hufca, członek Kapituły Stopni Wędrowniczych I SDHiGZ „Źródło”

pwd. Marzena Kaczorowska – pełnomocnik Komendanta Hufca ds. HALiZ

pwd. Marcin Kądzik – zespół promocji Hufca

pwd. Tomasz Kitaj – kwatermistrz, członek Komendy Hufca

pwd. Michał Nowak – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, drużynowy 21 WDH „Puszcza”

pwd. Sebastian Oporski

pwd. Karolina Osińska – przyboczna 25 WDH „Brzask” im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

pwd. Adrianna Piłatowicz – drużynowa 7 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Czarne Stopy”, sekretarz Komisji Stopni Instruktorskich

pwd. Katarzyna Popielarz – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca, członkini Rady Namiestnictwa Zuchowego

pwd. Liliana Sadowska

pwd. Dariusz Sieg – członek Rady Namiestnictwa Zuchowego

pwd. Katarzyna Świętochowska – drużynowa 6 DH „Burza”

pwd. Piotr Wasilewski – drużynowy 11 DH „Promieniści”, instruktor wsparcia specjalności turystycznej, zespół promocji Hufca

pwd. Weronika Wcisło – zastępca komendantki IV SDHiGZ „Awangarda”, przyboczna 23 DH „Watra”, zespół promocji Hufca

pwd. Kalina Winiarek – członiki Rady Namiestnictwa Zuchowego

pwd. Jacek Winiarek – komendant I SDHiGZ „Źródło”, wiceprzewodniczący Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca i Kapituły Stopni Wędrowniczych I SDHiGZ „Źródło”

pwd. Jan Zając – drużynowy 25 WDH „Brzask” im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

pwd. Aleksandra Zalewska – drużynowa 23 WDH „Watra”