Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Przewodnicy

Przewodnicy

pwd. Michalina Bawor – Namiestniczka Zuchowa, szefowa Harcerskiego Klubu Ratowniczego, instruktorka HSR klasy C

pwd. Zofia Brzezińska – drużynowa 66 GZ „Leśni Ludzie”, członkini komisji rewizyjnej hufca, delegatka na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP kadencji 2019-2022

pwd. Sławomir Chodorski – drużynowy 15 WTDH „Wilki”

pwd. Natalia Gawrysiak – zastępczyni komendantki hufca ds. pracy z kadrą

pwd. Monika Jarzyna – drużynowa 17 DH „Kamyki”

pwd. Mateusz Jaskułowski – członek Kapituły Stopni Wędrowniczych I SDHiGZ „Źródło”

pwd. Marzena Kaczorowska – pełnomocnik Komendanta Hufca ds. HALiZ

pwd. Marcin Kądzik – zespół promocji Hufca

pwd. Tomasz Kitaj – kwatermistrz – członek Komendy Hufca

pwd. Michał Nowak – drużynowy 21 WDH „Puszcza”, przewodniczący komisji rewizyjnej hufca

pwd. Karolina Osińska – przyboczna 25 WDH „Brzask” im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

pwd. Adrianna Piłatowicz – drużynowa 7 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Czarne Stopy”, sekretarz Komisji Stopni Instruktorskich

pwd. Katarzyna Popielarz – członkini Rady Namiestnictwa Zuchowego, wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej hufca

pwd. Katarzyna Świętochowska – drużynowa 6 DH „Burza”

pwd. Piotr Wasilewski – drużynowy 11 DH „Promieniści”, instruktor wsparcia specjalności turystycznej

pwd. Weronika Wcisło – zastępca komendantki IV SDHiGZ „Awangarda”, przyboczna 23 DH „Watra”, zespół promocji Hufca

pwd. Kalina Winiarek – członiki Rady Namiestnictwa Zuchowego

pwd. Jacek Winiarek – komendant I SDHiGZ „Źródło”, wiceprzewodniczący Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca i Kapituły Stopni Wędrowniczych I SDHiGZ „Źródło”

pwd. Jan Zając – drużynowy 25 WDH „Brzask” im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, członek komisji rewizyjnej hufca

pwd. Aleksandra Zalewska – drużynowa 23 WDH „Watra”