Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

1%

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

 

KROK 1.
Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym.

W rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisz:

  • jeśli 1% ma trafić bezpośrednio do hufca– Chorągiew Stołeczna – Hufiec ZHP Legionowo – KRS 0000268913
  • jeśli 1% ma trafić do danej jednostki– Chorągiew Stołeczna – Hufiec ZHP Legionowo – NAZWA JEDNOSTKI – KRS 0000268913

 

KROK 2.
Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

Pamiętaj, że kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Swój PIT możesz rozliczyć również w specjalnym programie przygotowanym przez Starostwo Powiatowe dostępnym na stronie http://goo.gl/oNHUhg

 NA JAKIE JEDNOSTKI MOŻNA PRZEKAZAĆ 1%?

1% podatku można przekazać na wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz kluby i zespoły działające w hufcu:

Przy uzupełnianiu celu szczegółowego należy pamiętać, aby najpierw wpisać nazwę hufca, a następnie jednostki – można podać samą nazwę lub jej numer.

 

CO ZROBIMY Z OTRZYMANYMI PIENIĘDZMI?

Państwa pieniądze zostaną przekazane na:

– zakup potrzebnych materiałów programowych
– zakup sprzętu turystycznego oraz rzeczy niezbędnych do zorganizowania obozu
– dofinansowanie wyjazdów – rajdów, biwaków i obozów dla członków naszego hufca