Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Komenda Hufca

Komenda Hufca

Komenda hufca w kadencji 2019 – 2023

uzupełniona postanowieniem Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Legionowo w dniu 7 czerwca 2021 r.

hm. Lidia Kitaj
komendantka

phm. Urszula Czapska – Szyperska
zastępca komendantki ds. programu

pwd. Natalia Gawrysiak
zastępca komendantki ds. pracy z kadrą

phm. Aleksandra Korczak
skarbnik

pwd. Tomasz Kitaj
kwatermistrz – członek komendy