Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Komenda Hufca

Komenda Hufca

Komenda Hufca w kadencji 2019 – 2023

hm. Lidia Kitaj
komendantka

phm. Urszula Czapska – Szyperska
zastępczyni komendantki ds. programu
 

pwd. Natalia Gawrysiak
zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą

phm. Aleksandra Korczak
skarbniczka

pwd. Tomasz Kitaj
kwatermistrz