Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład komisji:

 • hm. Piotr Korczak – przewodniczący
 • hm. Tomasz Kaczorowski – wiceprzewodniczący
 • hm. Lidia Kitaj – członkini
 • phm. Aleksandra Bliżewska – członkini

Sekretarz komisji:

 • pwd. Adrianna Piłatowicz – ada.pilatowicz@zhp.net.pl

KSI zgodnie z rozkazem Komendanta Chorągwi Stołecznej L.1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 ma uprawnienia do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza.

Posiedzenia

Komisja Stopni Instruktorskich w terminach posiedzeń prowadzi konsultacje dla opiekunów prób instruktorskich.

Kontakt

ksi_legionowo@grupy.zhp.net.pl

Wypełnioną kartę próby (z proponowanymi zadaniami do realizacji) oraz wniosek o otwarcie/zamknięcie próby (wersja elektroniczna poniżej) należy dostarczyć na 14 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

Przydatne informacje:

Jak otworzyć próbę?

Czego spodziewać się na posiedzeniu KSI?

Wniosek o otwarcie i zamknięcie próby

Wymagania na stopień Przewodnika i Przewodniczki, Podharcmistrza i Podharcmistrzyni

Uwaga – wniosek o otwarcie i zamknięcie próby to teraz nie to samo co karta próby. Karta próby (zawierająca zadania) jest tworzona samodzielnie przez otwierającego próbę (lub wspólnie z opiekunem) i nie ma dla niej ustalonego wzoru. Każdy przygotowuje kartę – jak lubi i jak umie

Wniosek – pobieramy na swój komputer, wypełniamy pola dla nas przeznaczone, przesyłamy mailem do innych osób które muszą wypełnić (opiekun, potem od niego do tych którzy piszą nam opinię) i wysyłamy do nas, czyli do komisji.

Prowadzone próby:

Na stopień podharcmistrza:

 • pwd. Jacek Winiarek – op. hm. Tomasz Kaczorowski
 • pwd. Monika Jarzyna – op. hm. Aleksandra Berner
 • pwd. Adrianna Piłatowicz – op. hm. Lidia Kitaj
 • pwd. Tomasz Kitaj – op. hm. Lidia Kitaj
 • pwd. Natalia Gawrysiak – op. hm. Lidia Kitaj
 • pwd. Michał Nowak – op. hm. Piotr Korczak

Tu jest miejsce na Twoje nazwisko drogi Przewodniku. Przyjdź, otwórz się!

Na stopień przewodnika:

 • dh Jan Gawlik – op. phm. Paulina Prokop
 • dh Jakub Borkowski – op. phm. Paulina Prokop
 • dh Maja Mieszkowska – op. phm. Paulina Osińska
 • dh Maja Augustyn – op. hm. Lidia Kitaj
 • dh Michał Przybysz – op. phm. Antoni Janeczek
 • dh Natalia Łopata – op. phm. Aleksandra Bliżewska
 • dh Aleksandra Werwińska – op. phm. Urszula Czapska- Szyperska

Tu jest miejsce na Twoje nazwisko Droga Druhno lub Drogi Druhu. Przyjdź, otwórz się!