Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Składki

Składki

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego wszyscy członkowie ZHP zobowiązani są do wnoszenia na rzecz ZHP składek członkowskich. Składka w Chorągwi Stołecznej wynosi 144 zł za rok, czyli 36 zł za kwartał.

W składce tej występuje następujący podział (zestawienie składki miesięcznej wynoszącej 12 zł)

  • 2 zł dla Głównej Kwatery ZHP
  • 5 zł  dla Chorągwi
  • 3 zł  dla Hufca
  • 2 zł  dla podstawowej jednostki organizacyjnej (drużyny/ gromady)

 

Składki można opłacać:

  • bezpośrednio u drużynowych (w zależności od ustaleń, jakie przyjęte zostały w drużynie odnośnie do terminu, czy częstotliwości płatności)
  • dokonując wpłat na konto 45 1140 1010 0000 4953 0200 1001, pamiętając o podaniu imienia i nazwiska dziecka oraz drużyny, do której należy.

 

Składka członkowska – 144 zł/rok