Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Złota saperka 2019 przyznana!

Jak informuje kwatermistrz hufca, pwd. Tomasz Kitaj, 23 DH „Watra” wygrywa konkurs na najładniejszą skrzynię drużyny i otrzymuje złotą saperkę! Gratulujemy!  

Życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie” Lord Robert Baden – Powell 22 lutego skauci i skautki z całego świata obchodzą najważniejsze harcerskie święto, Dzień Myśli …

Odszedł premier Jan Olszewski

7 lutego 2019 zmarł Jan Olszewski, harcerz Szarych Szeregów, adwokat i obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w czasach PRL, poseł na Sejm, Prezes Rady Ministrów. Harcerze i Harcerki składają rodzinie i wszystkim …

79. Rocznica Zbrodni w Palmirach

Zbrodnia w Palmirach to jedna z najbardziej znanych zbrodni obok Katynia. Okupanci niemieccy zamordowali tam ok. 2000 osób przywiezionych z warszawskich więzień, w tym wielu mieszkańców Legionowa. Serdecznie zapraszamy na udział …

Hufcowe konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w hufcu dla drużyn harcerskich! Konkurs o złotą saperkę. Kwatermistrz Hufca organizuje konkurs o złotą saperkę dla drużyny, która najlepiej odrestauruje swoją skrzynię. …