Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Kurs Przewodnikowski „Kuźnia Przyszłości”

Zapraszamy serdecznie na kurs przewodnikowski „Kuźnia Przyszłości” przyszłych instruktorów. Będziemy wykuwać w dniach 24-28.06 w Polewiczu. Kurs adresowany jest do osób chcących otworzyć próbę przewodnikowską, które mają rocznikowo 16 lat. …

Złota saperka 2019 przyznana!

Jak informuje kwatermistrz hufca, pwd. Tomasz Kitaj, 23 DH „Watra” wygrywa konkurs na najładniejszą skrzynię drużyny i otrzymuje złotą saperkę! Gratulujemy!  

Życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie” Lord Robert Baden – Powell 22 lutego skauci i skautki z całego świata obchodzą najważniejsze harcerskie święto, Dzień Myśli …

Odszedł premier Jan Olszewski

7 lutego 2019 zmarł Jan Olszewski, harcerz Szarych Szeregów, adwokat i obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w czasach PRL, poseł na Sejm, Prezes Rady Ministrów. Harcerze i Harcerki składają rodzinie i wszystkim …