Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Służba w Palmirach

UDOSTĘPNIJ
/
63

W dniu 26.02.2021 roku delegacja Hufca ZHP Legionowo uczestniczyła w uroczystych obchodach 81. Rocznicy Zbrodni w Palmirach dokonanej na mieszkańcach Legionowa i okolic. Uroczystości były okazją do tego aby przypomnieć sobie dlaczego warto pielęgnować historię i jakie jest dzisiejsze zadanie dla nas. Zorganizowana akcja mordu na polską inteligencję, miała nigdy nie wyjść na jaw. Jednak leśniczy z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego skutecznie oznakowali teren, gdzie dokonana została zbrodnia. Dzięki temu dziś jesteśmy bardziej świadomi naszej historii, możemy ją pielęgnować i przekazywać młodszym pokoleniom.

O przygotowaniach do tych uroczystości i pełnionej służbie możecie przeczytać poniżej: