Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Zjazd Hufca wybrał władze i przyjął strategię na kadencję 2019-2023

UDOSTĘPNIJ
/
237
Nowo wybrane władze hufca. Od lewej: pwd. Michał Nowak (wiceprzewodniczący KRH), pwd. Katarzyna Popielarz (KRH), pwd. Mateusz Jaskułowski (z tyłu, KRH), phm. Paulina Osińska (przewodnicząca KRH), hm. Lidia Kitaj (komendantka hufca), pwd. Tomasz Kitaj (z tyłu, kwatermistrz), phm. Urszula Czapska-Szyperska (zastępca komendantki ds. programu) i pwd. Natalia Gawrysiak (zastępca komendantki ds. pracy z kadrą)

W październiku ubiegłego roku dobiegła końca kadencja władz Hufca ZHP Legionowo. I tak, Zjazd Zwyczajny Hufca zwołany na listopad, w obliczu braku chętnych do objęcia funkcji komendanta przerwał do grudnia swoje obrady. Mimo tego, miesiąc po pierwszym spotkaniu, nie osiągnięto konsensusu i Hufiec Legionowo pozostał bez władz.

Do trzech razy sztuka
Na 29 lutego został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca Legionowo w sprawie wyboru władz. Tym razem, ku zaskoczeniu wielu instruktorów, obrady zakończyły się szybko i z oczekiwanym efektem. W wyborach na komendanta hufca 15 z 29 głosów otrzymała hm. Lidia Kitaj, co wystarczyło, by objęła tę funkcję. Po wybraniu komendantki, Zjazd wybrał jej zastępcami dotychczasową namiestniczkę harcerską, phm. Urszulę Czapską-Szyperską – do spraw programu oraz byłą drużynową zuchową pwd. Natalię Gawrysiak – do spraw pracy z kadrą. Funkcje w komendzie objęli również phm. Aleksandra Korczak, jako skarbnik oraz pwd. Tomasz Kitaj, kolejny raz jako kwatermistrz.

Wszystkie władze wybrane
Konsekwentnie nie zwalniając tempa, Zjazd wybrał drugą z władz hufca, komisję rewizyjną. Na jej czele, jako przewodnicząca, stanęła konkurentka hm. Lidii Kitaj w wyborach na komendanta, phm. Paulina Osińska, komendantka hufca w latach 2018-2019. Zastępować ją będzie wiceprzewodniczący, pwd. Michał Nowak, który jest drużynowym 21 WDH „Puszcza” . W skład komisji wybrani zostali również: pwd. Magdalena Bączkowska (sekretarz), pwd. Mateusz Jaskułowski, do niedawna drużynowy 11 DH „Promieniści” i pwd. Katarzyna Popielarz, która jakiś czas temu przekazała 24 GZ „Mali Apacze”

Strategia hufca przyjęta
Po wyborach, Zjazd przyjął strategię hufca na lata 2019-2023, która obejmuje wszystkie obszary Strategii Związku Harcerstwa Polskiego. Ponadto, do strategii wpisano cele finansowe.

Wszystkim nowo wybranym członkom władz składamy serdeczne gratulacje.