Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Legionowo – 7 czerwca 2021.

UDOSTĘPNIJ
/
84

Na wniosek grupy instruktorów, na podst. §50 ust. 1 p. 4 Statutu ZHP, Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Legionowo na dzień 7 czerwca 2021.

Uchwała Komendy Chorągwi

Rozkaz Komendantki Hufca z ogłoszeniem listy osób z czynnym i biernym prawem wyborczym