Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Znak Służby Pamięci

UDOSTĘPNIJ
/
264

Od października do grudnia patrol wędrowniczy zdobywał Znak Służby Pamięci. Pomysłów mieliśmy bardzo dużo, a udało się nam zrealizować niektóre z nich, np. byliśmy dwukrotnie na cmentarzu wojskowym w Wieliszewie i odnawialiśmy groby. Kolejnym zadaniem było zorganizowanie akcji Ogień Niepodległości w Legionowie 10 listopada. Odwiedziliśmy również groby zmarłych instruktorów i sympatyków harcerstwa podczas instruktorskich Zaduszek 2 listopada. Na dniach ukażą się pierwsze wywiady z dawnymi instruktorami naszego hufca, które przybliżą nam historie harcerstwa w Legionowie. Znak służby udało się zdobyć dwóm osobom. Liczymy, że pojawią się kolejne patrole zadaniowe i na mundurach naszych wędrowników pojawią się kolejne znaki służb.